MARKNADSFÖRING

Digital marknadsföring

 Det är i den digitala världen som konsumenter och företag i större utsträckning verkar. Det kan handla om allt från nya recept, shopping av diverse produkter till större typ av affärsbeslut och upphandlingar. Synligheten i samband med detta har blivit mer eller mindre avgörande. För att veta exakt hur man ska marknadsföra sitt varumärke krävs det någon form av strategi, en plan så att man förstår kundens resa. Att som företag ha ett digitalt tankesätt är framtiden och digital marknadsföring växer lavinartat, anledningen till det är för att resultaten är direkt mätbara vilket innebär att man enkelt kan konstatera vad en kampanj eller annonsering har genererat i antal köp/kunder. Mätbarheten gör också att ni snabbt kan ändra strategi samt hålla er uppdaterad för att möta kunden och de digitala utmaningar som uppstår.

Digital marknadsföring

Det är i den digitala världen som företag och konsumenter och företag i större utsträckning verkar. Det kan handla om allt från nya recept, shopping av diverse produkter till större typ av affärsbeslut och upphandlingar. Synligheten i samband med detta har blivit mer eller mindre avgörande, för att veta exakt hur man ska marknadsföra sitt varumärke krävs det någon form av strategi, en plan så att man förstår kundens resa. Att som företag ha ett digitalt tankesätt är framtiden och digital marknadsföring växer lavinartat, anledningen till det är för att resultaten är direkt mätbara vilket innebär att man enkelt kan konstatera vad en kampanj eller annonsering har genererat i antal köp/kunder. Mätbarheten gör också att ni snabbt kan ändra strategi samt hålla er uppdaterad för att möta kunden och de digitala utmaningar som uppstår.

Få nya kunder

Det går snabbt i den digitala världen, nya plattformar skapas och växer varje dag med nya användare. Följer företag de digitala trenderna så har de vunnit mycket. Idag kan företag med små medel annonsera på olika plattformar utan större insatser, det viktiga är att marknadsföringen är riktad mot rätt kundsegment. Med hjälp av företagsanpassade sidor, Adwords samt optimering ser vi till att ditt företag hamnar högt upp hos sökmotorerna. Något som ökar chansen för potentiella kunder att välja justditt företag framför konkurrentens.

Få nya kunder

Det går snabbt i den digitala världen, nya plattformar skapas och växer varje dag med nya användare. Följer företag de digitala trenderna så har de vunnit mycket. Idag kan företag med små medel annonsera på olika plattformar utan större insatser, det viktiga är att marknadsföringen är riktad mot rätt kundsegment. Med hjälp av företagsanpassade sidor, Adwords samt optimering ser vi till att ditt företag hamnar högt upp hos sökmotorerna. Något som ökar chansen för potentiella kunder att välja justditt företag framför konkurrentens. 

Behovet

Vilken typ av marknadsföring behöver ditt företag? Vi skapar oss en gemensam uppfattning baserat på nuvarande utmaning. Sedan vägleder vi dig genom hela processen och ser till att anpassa annonseringen utefter ditt företags behov. Vi ser till att ditt företag får en modern och fungerande närvaro i den digitala världen med allt ifrån sökmotorer som Google till sociala plattformar som Facebook, Instagram, Linkedin.

Behovet

Vilken typ av marknadsföring behöver ditt företag? Vi skapar oss en gemensam uppfattning baserat på nuvarande utmaning. Sedan vägleder vi dig genom hela processen och ser till att anpassa annonseringen utefter ditt företags behov. Vi ser till att ditt företag får en modern och fungerande närvaro i den digitala världen med allt ifrån sökmotorer som Google till sociala plattformar som Facebook, Instagram, Linkedin.

BLACK PIXEL AB
Lützengatan 2
115 20 Stockholm

Copyright 2018 © All rights Reserved. Design by Black Pixel